Hundinstruktör

För att kunna ansöka om medlemskap som Instruktör i SHF behöver du:

Slutfört, med godkänt resultat, en grundläggande instruktörsutbildning eller motsvarande som bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i SHF´s dokument om Policy och Medlemsåtagande.

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna träningsmetoder.

För att en utbildning ska vara godkänd av SHF måste minst två externa lärare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet, anlitas.

Utbildningen ska pågå under minst sex månader fördelat på minimum sex lärarledda tillfällen, samt dokumenterade hemarbeten som redovisas enskilt och i grupp.

Med godkänd utbildning och medlemskap i SHF garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggandsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Registrerat företag med f-skattsedel alternativt anställd i företag m f-skatt.

Totalt ska utbildningen innefatta:

  • Minst 130 lärarledda timmar
  • Praktiskt hemarbete  som innefattar: projektkurser och enskild träning.
  • Dokumenterade hemarbeten som presenteras i grupp.
  • Ett praktiskt och ett teoretiskt prov som ska vara godkänt av utbildningsanordnaren.

Ämnen som ska ingå:

  • 

Hundkunskap: arten, rasen, individen, läsa hund.
  • 

Hundägaren: pedagogik, psykologi, coachning
  • 

Inlärning: praktisk träning med hund och ägare, enskilt och som kurs.