Leg. Hundsjukgymnast

För att kunna ansöka om medlemskap som Leg. Hundsjukgymnast i SHF behöver du:
Slutfört, med godkänt resultat, en utbildning till legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast samt vara godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Som av Jordbruksverket godkänd djursjukgymnast/fysioterapeut arbetar du endast utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet.

Bedriva din verksamhet så att den bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i SHF´s dokument om Policy och Medlemsåtagande.

Med godkänd utbildning och medlemskap i SHF garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Registrerat företag med f-skattsedel alternativt anställd i företag med f-skatt.