Tvångsparning och valputveckling

Eva-Lena Svensson, etolog, gjorde sitt examensarbete om tvångsparning. En litteraturstudie som belyser två problemområden inom svenska hundavel. Läs mer, klicka här!

Therese Rehns hundforskning

Therese Rehn arbetar som forskare på avdelningen för Etologi och Djurskydd (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) vid SLU i Uppsala. Ta del av hennes publikationer, klicka här!

Kenth Svartbergs artiklar

Kenth Svartberg har en doktorsexeman i etologi vid Stockholms Universitet, hundars personlighet är hans akademiska expertis. Även på tävlingsplan är han väl meriterad. För att ta del av Kenths tankar…

Emma Willblads videoblogg

Emma Willblad är hundentreprenör ut i fingerspetsarna, klok, kunnig och rolig. För att ta del av Emmas videoblogg, klicka här!

Anders Hallgrens blogg

Anders Hallgren anses vara en av världens första hundpsykologer. Han har även en psykolog fil. lic. För att ta del av hans kloka ord, klicka här!