Tvångsparning och valputveckling

Eva-Lena Svensson, etolog, gjorde sitt examensarbete om tvångsparning. En litteraturstudie som belyser två problemområden inom svenska hundavel. Läs mer, klicka här!

Therese Rehns hundforskning

Therese Rehn arbetar som forskare på avdelningen för Etologi och Djurskydd (Institutionen för husdjurens miljö och hälsa) vid SLU i Uppsala. Ta del av hennes publikationer, klicka här!

Kenth Svartbergs artiklar

Kenth Svartberg har en doktorsexeman i etologi vid Stockholms Universitet, hundars personlighet är hans akademiska expertis. Även på tävlingsplan är han väl meriterad. För att ta del av Kenths tankar…

Diverse friskvård

(Skrämmande) Utveckling av rehab och friskvården av hundar! http://www.fysiohund.se/om-oss/vad-inneb%C3%A4r-det-att-vara-godk%C3%A4nd-djursjukgymnast–2321903 http://www.skk.se/sv/uppfodning/halsa/halsoprogram/ Introduction to Rehabilitation Veterinary Physiotherapy