Vår policy

Vi är en branschorganisation för hundverksamma som står för en värdegrund baserad på:

  1. Etiskt korrekt, evidensbaserad och vetenskapligt grundad hun­dträning och hundhållning där stor hänsyn tas till individuella förutsättningar och behov.
  2. Att vid alla former av kommunikation visa såväl respekt som ansvar och hänsyn gentemot ägare och hund.
  3. Att all undervisning och träning sker i en trygg atmosfär under gynnsamma förutsättningar.
  4. Att inkludera samtliga hundtyper, oavsett bakgrund, och frågeställn­ingar i verksamheten. Det primära ska vara att ha hunden och hundägarens bästa för ögonen. Om så erfordras är det därför viktigt att remittera vidare till annat H-märkt företag som har de erfarenheter/kunskaper som gagnar klienten.
  5. Att tystnadsplikt gäller i all kommunikation och information om och med våra klienter. Hundägare som kontaktar en medlem ska kunna lita på att inget förtroende sviks genom exempelvis inlägg på sociala medier eller andra vägar.
  6. Vi håller god ton och visar hänsyn gentemot övriga medlem­mar och samarbetspartners. Och som medlem representerar du oss och vår gemensamma värdegr­und på hundområdet.
  7. Vi rekommenderar marknadsmässig prissättning och hederlig marknadsföring.