Medlemsförmåner

Pris:

Medlemsskapet kostar 300 kr/år samt H-märkningspremie på 250 kr.

Fördelar:

  • Olycksfallsförsäkring i samband med yrkesutövande.
  • Alla H-märkta är sökbara på hemsida, inklusive direkt länk till egen hemsida.
  • Egen profilsida (kommer).
  • Kvalitetsstämpel på din verksamhet.
  • Ett brett nätverk av kompetenta kollegor vilket innebär goda möjligheter att remittera branschöverskridande.
  • Förmånliga erbjudanden på vissa tjänster och produkter.
  • Gemensamt Facebook-grupp med anslutna kollegor.
  • Aktiviteter för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte.


Ytterligare fördelar:

  • En stark organisation kan driva opinionsbildning och mediefrågor på ett sätt som kan vara svårt för en enskild medlem.
  • Sveriges Hundföretagare är remissinstans för hundfrågor inom Jordbruksverket. Tillsammans har vi möjlighet att påverka i stort!

…dessutom arbetar vi ständigt för att ta fram fler medlemsförmåner som gagnar alla anslutna. Har du önskemål? Idéer? Kontakter?
Välkommen att höra av dig till oss i styrelsen!

Behörighetsbevis

Som medlem i Sveriges Hundföretagare får du ett personligt behörighetsbevis, i form av en digital yrkeslegitimation. Här finns ett foto av innehavaren samt ett årsmärke som visar att beviset är aktuellt.

En medlem som missköter sig kan få sitt behörighetsbevis indraget. Som medlem ansvarar du för att alltid visa upp behörighetsbeviset vid alla möten med kunder och att ha det synligt på din hemsida.