Medlemsförmåner

Pris:

Medlemsskapet kostar 450 kr/år

Fördelar:

  • Olycksfallsförsäkring i samband med yrkesutövande.
  • Alla H-märkta är sökbara på SHF:s hemsida, inklusive direkt länk till egen hemsida.
  • Egen profilsida.
  • Kvalitetsstämpel på din verksamhet.
  • Ett brett nätverk av kompetenta kollegor vilket innebär goda möjligheter att remittera branschöverskridande.
  • Förmånliga erbjudanden på vissa tjänster och produkter.
  • Gemensamt forum på hemsida och intern Facebook-sida med SHF-kollegor.
  • Regionala aktiviteter för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte.
  • Möjlighet att marknadsföra det egna företaget i samband med mässor och utställningar där SHF medverkar.


Ytterligare fördelar:

  • En stark organisation som SHF kan driva opinionsbildning och mediefrågor på ett sätt som kan vara svårt för en enskild medlem.
  • SHF är remissinstans för hundfrågor inom Jordbruksverket. Tillsammans har vi möjlighet att påverka i stort!

…dessutom arbetar SHF ständigt för att ta fram fler medlemsförmåner som gagnar alla anslutna. Har du önskemål? Idéer? Kontakter?
Välkommen att höra av dig till oss i styrelsen!

Behörighetsbevis

Som medlem i SHF får du ett personligt behörighetsbevis, såväl digitalt som i form av en tryckt yrkeslegitimation. Här finns ett foto av innehavaren samt ett årsmärke som visar att beviset är aktuellt.

En medlem som missköter sig kan få sitt behörighetsbevis indraget. Som SHF-medlem ansvarar du för att alltid visa upp behörighetsbeviset vid alla möten med kunder och att ha det synligt på din hemsida.