Kvalitetskontroll

Som H-märkt företagare är du ”kvalitetskontrollerad”, något som definitivt gynnar din verksamhet då det ökar din trovärdighet genom insyn och öppenhet.

Kvalitetskontrollen handlar främst om att vi, istället för kunden, kontrollerar era utbildningsbevis. Vi har kunskaper om vad som är en gedigen yrkesutbildning eller vad som är adekvat arbetserfarenhet och på så sätt bedöms er kompetens.

Vi kvalitetskontrollerar först och främst genom inträdeskraven. Därefter kan vi genom stickprov komma att:

  • be om kundutlåtanden
  • se så att fortbildning görs kontinuerligt
  • kontrollera journalföring
  • be dig avlägga praktiskt/teoretiskt prov

En del av kvalitetskontrollen innebär att vi är instansen kunderna kan vända sig till om de mot förmodan inte är nöjda med en tjänst. Rutinen är då som följer:

  • Vi lyssnar på kunden
  • Vi lyssnar på dig
  • Vi medlar vid behov
  • Vi bistår med lösningar på problemet
  • Vid behov utreds ärendet vidare och beslut om muntlig eller skriftlig varning tas
  • Vid allvarliga överträdelser finns risk för uteslutning ur organisationen

Utredningen är alltid opartisk och icke dömande. Du som företagare får alltid komma tills tals och berätta om den uppkomna situationen ur ditt perspektiv. Vårt mål är först och främst att medla och skapa förståelse två parter emellan.

Om tvisten är av komplexare art hänvisar vi vidare till Allmänna reklamationsnämnden.

På samma sätt som vi uppmuntrar dig att tala om för dina kunder att vi finns vid behov av medling, rekommenderar vi alltid kunderna att ta första samtalet med dig som företagare innan de kontaktar oss.