Kvalitetssäkrade hundtjänster

Som H-märkt företagare erhåller du en kvalitetsstämpel, vilket också innebär att du går med på att genomgå alla steg i vår kvalitetssäkring. Denna kontroll gynnar din verksamhet då det ökar din trovärdighet jämtemot kund och andra företagare. Vår kvalitetssäkrande rutin är en process i tre steg; ansökan, löpande tillsyn och särskild kontroll vid missnöjesanmälan. 

Vill du läsa mer om ansökan och löpande tillsyn (inklusive fortbildning) hittar du information här: https://sverigeshundforetagare.se/foretag/kvalitetskontroll/

Missnöjesanmälan mot företagare

I våra medlemsstadgar står att varje medlem ska informera sina kunder om att de kan göra en missnöjesanmälan till vår förening. 

Styrelsen rekommenderar att du länkar till denna sida från din egen hemsida.

VAD HÄNDER OM DU BLIR ANMÄLD?

Att bli anmäld kan kännas läskigt, men vi har nu en tydlig rutin för att göra processen säker för dig. Du kan läsa denna i fullständig verison här; Rutin för Missnöjesanmälan

I korthet:

  1. Anmälan inkommer och läses av ordförande tillsammans med styrelsen
  2. Kontakt med kunden om anmälan
  3. Kontakt med företagaren om anmälan
  4. Styrelsen bedömer handlingarna och beslutar om påföljd enligt rutinen.
  5. Medlemmen delges beslut, kan överklaga
  6. Kunden kan ta del av beslutet