Canineopat

För att kunna ansöka om medlemskap som Canineopat i Sveriges Hundföretagare behöver du:

Slutfört, med godkänt resultat, canineopatutbildning som bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i vårt dokument om Policy och Medlemsåtagande.

För att en utbildning ska vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste minst två externa lärare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet, anlitas.

Utbildningen ska pågå under minst tio månader fördelat på minimum tio lärarledda tillfällen, samt dokumenterade hemarbeten som redovisas enskilt och i grupp.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Registrerat företag med f-skattsedel alternativt anställd i företag m F-skatt.

Totalt ska utbildningen innefatta:

  • Minst 250 lärarledda timmar
  • Minst 350 timmar praktisk
  • Ett praktiskt och ett teoretiskt prov som ska vara godkänt av utbildningsanordnaren.

Ämnen som ska ingå:

  • Anatomi och fysiologi
  • Biomekanik
  • Rehabilitering
  • Patologi
  • Näringslära
  • Etologi