Hunddagis

För att ett Hunddagis ska erhålla H-märkning förutsätts att en eller flera anställda har godkänd utbildning enligt Sveriges Hundföretagares kriterier.
De som har fullständig utbildning tar ansvar för att de anställda i alla avseenden agerar i enlighet med Sveriges Hundföretagares policy och representerar våra värderingar.

Krav för att kunna ansöka om medlemskap som Hunddagis i Sveriges Hundföretagare.

Du behöver ha slutfört, med godkänt resultat, en grundläggande utbildning motsvarande 75 studietimmar samt minst 4 veckors vitsordad praktik som bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i Sveriges Hundföretagares dokument om Policy och Medlemsåtagande.

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna träningsmetoder. Utbildningen ska vidare minst omfatta följande ämnen:

  • beteende hos hundar
  • problembeteenden hos hund
  • stress hos hundar
  • djurskyddslagstiftningen
  • raskunskap
  • smittspridning
  • enklare hundsjukvård

För att en utbildning ska vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste minst två externa lärare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet, ha anlitats.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att ditt företag alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Registrerat företag med F-skattsedel alternativt anställd i företag med F-skatt.

Gällande tillstånd för verksamhet med djur enligt Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.

Gällande tillstånd enligt Jordbruksverket.

Företaget måste ha lämpligt försäkringsskydd beträffande såväl kunder (hundar och ägare) som personal.

Företaget får inte ha anmärkningar från länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Totalt ska utbildningen innefatta:

  • Minst 75 lärarledda timmar
  • Minst 4 veckors vitsordad praktik på hunddagis / hundpensionat