Hundfrisör/Trimmare

För att kunna ansöka om medlemskap som hundfrisör/trimmare i Sveriges Hundföretagare behöver du:

Godkänna och efterleva den etik och policy som framgår i Sveriges Hundföretagares dokument om Policy och Medlemsåtagande. Detta innebär bland annat starkt fokus på hundens välmående under hanteringen, relevant kompetens för de typer av klipp- och trimtjänster som erbjuds samt professionellt bemötande av både människa och hund.

Kunna påvisa kompetens inom hundfrisörsyrket, minst motsvarande vardagsklippning/-trimning (inklusive kunskap om hantering av olika pälstyper) av de vanligast förekommande hundtyperna.

Kompetensen ska utöver klippning/trimning även omfatta:

  • allmän hund- och raskunskap,
  • hundspråk,
  • hundars beteende och stress,
  • hanteringsträning,
  • anatomi samt
  • kundbemötande.

Varje ansökan prövas individuellt och kompetens kan exempelvis styrkas genom bevis på genomgången och fullföljd utbildning, lärlingsarbete eller arbetsprov.