Hundpensionat

För att ett Hundpensionat ska H-märkas krävs att en eller flera anställda på företaget har en utbildning som lever upp till Sveriges Hundföretagares utbildningskriterier. 
De som har fullgod utbildning tar ansvar för att de anställda i alla avseenden agerar i enlighet med Sveriges Hundföretagares policy och representerar våra värderingar.

Detta krävs för att kunna ansöka om medlemskap som Hundpensionat i Sveriges Hundföretagare:

Den person som är huvudansvarig för verksamheten måste ha slutfört, med godkänt resultat, en grundläggande utbildning motsvarande 75 studietimmar samt minst 4 veckors vitsordad praktik som bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i Sveriges Hundföretagares dokument om Policy och Medlemsåtagande.

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna träningsmetoder. Utbildningen ska vidare minst omfatta följande ämnen:

  • beteende hos hundar
  • problembeteenden hos hund
  • stress hos hundar
  • djurskyddslagstiftningen
  • raskunskap
  • smittspridning
  • enklare hundsjukvård

För att en utbildning ska vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste minst två externa lärare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet, ha anlitats.

Företaget ska vara registrerat och inneha F-skattsedel. Enskild anställd kan beviljas medlemskap förutsatt att arbetsgivaren betalar F-skatt.

Hundpensionatet måste vara godkänt av Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. 

Hundpensionatet måste ha giltiga tillstånd för verksamhet med djur enligt Jordbruksverkets regler.

Företaget måste ha lämpligt försäkringsskydd beträffande såväl kunder (hundar och ägare) som personal.
Företaget får inte ha anmärkningar från länsstyrelsens djurskyddsinspektörer.

Totalt ska utbildningen innefatta:

  • Minst 75 lärarledda timmar
  • Minst 4 veckors vitsordad praktik på hundpensionat