Hundpsykolog

För att kunna ansöka om att bli registrerad som hundpsykolog i Sveriges Hundföretagare behöver du:

Slutfört, med godkänt resultat, en hundpsykologutbildning eller motsvarande som bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i Sveriges Hundföretagares dokument om Policy och Medlemsåtagande.

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna träningsmetoder.

För att en utbildning ska vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste minst två externa lärare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet, anlitas.

Utbildningen ska pågå under minst sex månader fördelat på minst sex lärarledda tillfällen, samt dokumenterat hemarbete som redovisas enskilt och i grupp.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Registrerat företag med f-skattsedel alternativt anställd i företag m f-skatt.

Totalt ska utbildningen innefatta:

  • Minst 140 lärarledda timmar
  • Praktiskt hemarbete  som innefattar: problemutredningar och enskild träning.
  • Dokumenterade hemarbeten som presenteras i grupp.
  • Ett praktiskt och ett teoretiskt prov som ska vara godkänt av utbildningsanordnaren.

Ämnen som ska ingå:

  • Problemhundsträning: att förebygga och motverka symptomträning.
  • Utredning: upplägg, tillämpning, erfarenhet.
  • Hundägaren: ägarens roll i problembeteendet och lösningen.
  • Hunden: arten, rasen, individen
  • Veterinärmedicin och problembeteenden: smärta, medicinering, sjukdomar.