Terapi- och skolhund

För att ett företag med tjänster inom terapi- och skolhundsyrket ska bli H-märkt förutsätts att godkänd utbildning enligt Sveriges Hundföretagares kriterier genomgåtts:

Du ska ha slutfört, med godkänt resultat, en grundläggande terapi- och/eller skolhundsförareutbildning på minst 85 lärarledda utbildningstimmar och minst 25 timmar praktik inom vård, skola och omsorg. För att tillgodoräkna dig båda titlarna ska praktiken ha utförts inom både vård/omsorg och skola. Eller motsvarande som bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i Sveriges Hundföretagares policy och medlemsstadgar.

Din hund måste ha klarat av ett grundläggande lämplighetstest/inprovning. Dessutom om du har en skolhund – dvs en hund som arbetar med barn under 13 år – ska hunden även ha klarat ett godkänt lämplighetstest/inprovning med barn under 13 år.

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut med moderna, belöningsbaserade träningsmetoder.

För att en utbildning ska vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste minst två externa lärare, med dokumenterad spetskunskap i ämnet, anlitas.

Utbildningen ska pågå under minst sex månader fördelat på minimum 6 lärarledda tillfällen, tio böcker att läsa och recensera, ett skriftligt specialarbete samt dokumenterade hemarbeten som redovisas enskilt och i grupp.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata fortbildningar för samtliga av de tjänster du utför samt att du och din hund omcertifieras vartannat år med godkänt resultat.

Du ska ha ett registrerat företag med f-skattsedel alternativt anställd i företag med f-skatt.

Företaget måste ha lämpligt försäkringsskydd. Dessutom ska din besöksverksamhet vara registrerat hos Länsstyrelsen

Totalt ska utbildningen innefatta

 • Minst 80 lärarledda utbildningstimmar
 • Praktiskt hemarbete som innefattar litteratur
 • Praktik minimum 25 timmar
 • Dokumenterade hemarbeten som presenteras i grupp
 • Specialarbete som redovisas skriftligt och muntligt.
 • Ett teoretiskt prov, ett praktiskt prov i vardagslydnad och ett samspelsprov.
  OBS! Om du ansöker både som terapi – & Skolhund så krävs två stycken samspelsprov – ett för vård, omsorg och ett inom skola, pedagogisk verksamhet

Ämnen som ska ingå

 • Hundkunskap: arten, rasen, individen, läsa hund, stress, friskvård
 • Människokunskap: metodik, pedagogik, etiskt förhållningsätt och coachande samtal
 • Inlärning: inlärningspsykologi som utgår från belöningsbaserad träning