Olycksfallsförsäkring

Gruppförsäkring hos If som gäller dig som medlem i Sveriges Hundföretagare.

Du har som medlem i Sveriges Hundföretagare en Olycksförsäkring Standard (personförsäkring) med tilläggsförsäkring Överfall samt Sveda och värk.

Försäkringen gäller för skada orsakad av olycksfall. – Med olycksfall menas, i detta fall, en skada som du ofrivilligt råkar utför genom en plötslig, ofrivillig händelse d v s genom ett enstaka utifrån kommande våld mot kroppen. T ex kan det vara att du på din kurs snubblar över ett agilityhinder och bryter benet eller om du under ditt yrkesutövande blir biten av en hund.

Om du blir skadad av hund

När det gäller skador som en hund har orsakat ska det anmälas till hundägarens ansvarsförsäkring, vilken man har genom sin hemförsäkring. Skadan ska även anmälas till Sveriges hundföretagares olycksfallsförsäkring (så länge skadan har inträffat i en aktivitet). Ersättning för kostnader får man genom hundägarens ansvarsförsäkring, då den försäkringen är primär. Ersättning för eventuella ärr och/eller medicinsk invaliditet kan man få genom båda försäkringarna. Har man ytterligare olycksfallsförsäkringar t ex en privat sådan, kan man anmäla till den också.

Försäkringen ger ersättning för;

  • Kristerapi
  • Läke-, rese- och tandbehandlingskostnader
  • Rehabilitering och hjälpmedel
  • Medicinsk invaliditet på grund av olycksfall
  • Dödfall
  • Merkostnader

Självrisk 0 kr

För fullständiga försäkringsvillkor – gå in via if.se/villkor och ange kod 872761.F4VCCG
(koden gäller försäkringsåret 2022-12-22 tom 2023-12-21)

För att ansöka om ersättning- kontakta if på telefon 0771-56 00 00