Sociala medier

Vi anser att nära kontakt och samarbete är av stor vikt för vår sammanhållning, gemenskap och kollektiva utveckling. Samtidigt bor vi ju i ett avlångt land med stora geografiska avstånd. Där har vi stor glädje av den moderna tekniken och kan föra diskussioner exempelvis i föreningens Facebookgrupp. På Facebook finns även en sida som är öppen för alla intresserade. Här kan era kunder ta del av givande – eller ”bara” trevliga – inlägg från dagens Hundsverige. Självklart är du också välkommen att kontakta styrelsen direkt. Kanske vill du ha ett bollplank för dina frågor? Delge tips och komma med nya idéer? Få råd om var du skulle kunna förmedla en kund vidare? Eller helt andra funderingar?

Facebookgrupp:

Intern grupp bara för er medlemmar: facebook.com/groups/sverigeshundforetagare

Facebooksida:

Gilla och bjud in alla du känner att gilla den: facebook.com/sverigeshundforetagare

Instagram:

instagram instagram.com/sverigeshundforetagare