Tvångsparning och valputveckling

Eva-Lena Svensson, etolog, gjorde sitt examensarbete om tvångsparning. En litteraturstudie som belyser två problemområden inom svenska hundavel.

Läs mer, klicka här!

Svara