Webinar

Kommande webinar

Kommer ligga här med titel, datum, tid och länk till Zoom.


Inspelade webinar

Hög kvalitet

Om du vill se webinaren i HD-kvalitet behöver du välja det under ”kvalitet” på youtubeklippet. Lägre kvalitet blir inte lika skarpt, men laddar snabbare.

Innehåll

Nu börjar vi ha så pass många webinar här på sidan att det har blivit dags för en kategorisering. Därför kommer inte alltid det senaste webinaret ligga överst. Istället kan du leta inom kategorierna:

  1. Ekonomi
  2. Marknadsföring
  3. Etisk Guide – LIMA
  4. Juridik
  5. Övrigt
     

Ekonomi

Boosta ditt företag tillsammans med andra företagare

Maj 2022. Lektion 1 från Sarah Thorsaeus, Companion. Coompanion främjar entreprenörskap som värnar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Det här är den första av två lektioner som utformats efter era önskemål. Man får ut mest av lektionen om man arbetar med uppgifterna.


Boosta ditt företag tillsammans med andra företagare

September 2022. Lektion 2 från Sarah Thorsaeus, Companion. Se del 1 ovan. Den här föreläsningen handlade om att utveckla sitt företag.


Marknadsföring

Lär dig marknadsföring på Instagram

Oktober 2021. Marknadsföring på sociala medier är nästintill obligatoriskt för hundföretag idag. Men hur gör man för att lyckas nå ut bland alla tusentals konton? Vi bjuder in H-märkta Lilly Norfeldt, känd på instagram som @hundtränarlilly med över 12k följare och hög interaktionsnivå.

Från Marknadsföring till Inkomst

Januari 2022. Här berättar Nella Lisserow från Precious Time Coaching för oss om hur man får marknadsföring att faktiskt leda till nya kunder. Nella Lisserow har en klassisk mediekarriär bakom sig, där hon arbetat med stora kunder så som Microsoft, SJ, PLAN, Visit Sweden med mera. Sedan 2018 har hon sadlat om och jobbar som frilanscoach och coachar människor i att våga ta mer betalt, bygga varumärke m.m. och hon frilansar även inom marknadsföring. Sitt coach-diplom har hon fått från ett International Coach Foundation-anslutet utbildningsföretag.

Skriva Copy som säljer

Webinar med Maxe 17:e juli 2019:


Etisk Guide – LIMA

LIMA – föreläsning om etik

Webinar med etolog/instruktör Emma Almquist och instruktör Jenny Afvander, september 2020.

Sveriges Hundföretagares medlemmar ska enligt medlemsåtagandet följa LIMA-guiden. LIMA-guiden är ett hjälpmedel när hundföretagare ska hantera djur och på något sätt påverka deras liv och/eller deras beteende.

LIMA steg 1: Hälsa

Med leg. vet. Elin Lindell december 2020.

LIMA steg 2: Antecedentarrangemang

December 2021. Vi har sedan tidigare ett webinar om LIMA generellt och ett om steg 1, som båda ligger här på medlemssidorna, längre ner. Nu var det dags för steg 2, Antecedentarrangemang med Emelie Johnson Vegh. Antecedentarrangemang innebär att skapa nya förutsättningar i miljön, ändra den lärande individens motivation och lägg till eller ta bort diskriminativa stimuli (signaler) för problembeteendet.

LIMA steg 3: Positiv Förstärkning

Februari 2022. Med Eva Bertilsson, MSc Beteendeanalys. Här fördjupar vi oss i konceptet positiv förstärkning och tittar närmare på hur positiv förstärkning av önskade beteenden passar in bland de andra stegen i den etiska hierarkin. Passar alla nivåer och yrkeskategorier.


Juridik

Avtal

April 2021. Hundjuristen går igenom vilka lagar som är relevanta vid avtalsskrivning, skriftligt vs muntligt avtal, när avtal behövs, olika sorters avtal och tips när man skriver ”allmänna vilkor”. Med Hundjuristen Jane Stenius (jurist).

Tillsynslagen

April 2021. Hundjuristen går igenom hur det ligger till med strikt ansvar, tillsynsansvar och märkning. Sist men inte minst även vad som händer vid föreläggande. Med Hundjuristen Jane Stenius (jurist).


Företagsintervjuer

Intervju med Larsgårdens Hundpensionat och -dagis, 2023-06-29

Övriga ämnen

Vad är Hoopers? Med Svenska Hoopersklubben

December 2021. I mars bildades Svenska Hoopersklubben, med mål att bli en avtalsansluten klubb i SKK. Hittills har klubben utbildat över 100 instruktörer landet över. Denna kväll berättade klubbens ordförande Yvonne Ahlin för oss om sporten. Detta så att vi kan svara på frågor från våra kunder, men också för er som funderar på att lägga till Hoopers i ert utbud.

Våra kunder/klienter med hundar från utlandet

Februari 2021. I en märklig tid när det mänskliga resandet i stort sett har upphört har handeln med hundar istället ökat. Ökningen handlar mestadels om större efterfrågan av hundar i pandemins spår och därigenom import av hundar från andra länder.
Parallellt finns ett ökat veterinärt fokus på alla de allvarliga sjukdomar som utlandsfödda hundar kan bära med sig, ibland helt symtomlöst. Sjukdomar som våra inhemska hundar inte alls är skyddade emot och som kanske sedan länge har varit utrotade i Sverige. Många av dessa sjukdomar kan vara svårbehandlade och ibland till och med livshotande. I vissa fall kan de även smitta djurägaren.
Därför finns det tydliga regler för hundar som reser in eller ut från Sverige. Reglerna är till för att hundar inte ska bli smittade, orsaka smitta och för att motverka oseriös handel med hundar. Med leg. vet. Anna Pamuk, Fjällveterinären.

Planering och utvärdering inför nytt år

Januari 2020. Webinar med Åsa Jakobsson. Innehåller bra frågeställningar och råd för att utvärdera ett år som passerat och för att planera ett kommande verksamhetsår.


Önskemål och idéer?

Maila gärna medlem@sverigeshundforetagare.se med vad du vill se eller lära.