Hundägare

Idag finns en uppsjö av yrkesverksamma inom olika hundyrken med bristfälliga erfarenheter och utan någon djupare utbildning med insikter i den moderna kynologin.

Dessvärre är inte våra yrkestitlar skyddade, vilket innebär att ”självutnämnda experter” kan kalla sig exempelvis hundfysioterapeut eller hundpsykolog. I förlängningen har detta resulterat i att hundar blivit felbehandlade eller utsatts för direkt skadliga träningsmetoder.

Här har branschorganisationen Sveriges Hundföretagare en självklar och väldigt viktig uppgift att fylla.