Så här behandlar vi dina personuppgifter hos Sveriges Hundföretagare

Branschorganisationen för verksamma hundföretagare i Sverige har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen, föra medlemsregister, ta emot ansökningar, kartlägga marknaden, bistå som marknadsföringsportal, ta emot kundkorrespondens, föra statistik och även lobba mot myndigheter av intresse.

Föreningen Sveriges Hundföretagare (organisationsnummer: 873202-2705) behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Nedan följer närmre information om Sveriges Hundföretagare behandling av personuppgifter och dina rättigheter.

Nedanstående information har ingenting med Sveriges Hundföretagares enskilda medlemmars behandling av personuppgifter. När det gäller våra medlemmars behandling av sina kunders data hänvisas du till deras hemsida för motsvarande information.

Vem registreras hos Sveriges Hundföretagare?

 • Medlemmar i form av hundföretagare & stödmedlemmar
 • deltagarlistor vid konferenser, mässor
 • besökare på hemsidan
 • korrespondens via epost
 • våra medlemmars kunder som av orsak väljer att kontakta branschorganisationen för att delge synpunkter/missnöjesanmälan.

Vem bestämmer över hur data behandlas?

Sveriges Hundföretagare är ansvarig för att personuppgifter lagras och hanteras enligt regelverket.

Vad grundar vi vår behandling på?

Sveriges Hundföretagare behandlar kontaktuppgifter för att medlemsansökningar, företagsregister och externa samarbeten ska fungera för att kunna tillvarata medlemmarnas intressen. Personuppgifter kan även komma att lagras för att förenkla myndighetskontakt, samspel med media och i marknadsföringssyfte samt vid anlitande av utomstående konsulter.

Vilka personuppgifter behandlas och för vilka ändamål?

De kategorier av personuppgifter som Sveriges Hundföretagare är kontaktuppgifter som:

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefon
 • Organisationsnummer
 • Företagsnamn
 • Verksamhetslän
 • Verksamhetsbeskrivning/yrkeskategori
 • Utbildningsintyg och medlemsansökan
 • Eventuell Din-kurs koppling

När det är av betydelse för vår verksamhet och för att kunna bevaka olika intressen behandlar vi även:

 • Anknytning till medlemsföretag
 • Titel och funktion
 • Adress
 • Personnummer

När det gäller besökare på hemsidan och i andra gränssnitt så registreras endast:

 • IP-adress
 • Google-analytics cookie, för att se om du är ny eller återkommande besökare.

Vem får uppgifter om dig från Sveriges Hundföretagare?

Uppgifter om medlemmar och annan samverkan med föreningen kan komma att spridas externt i samband med rapportering på hemsidan samt i sociala medier i marknadsföringssyfte, och internt inom Sveriges Hundföretagare i samband med olika samverkansprojekt, när det är lämpligt för att Sveriges Hundföretagare ska kunna ta tillvara medlemmarnas intressen.

För vissa uppgifter anlitar Sveriges Hundföretagare extern hjälp exempelvis vid utskick, IT-drift etc. De anlitade företagen blir personuppgiftsbiträden till Sveriges Hundföretagare och få då endast tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sina uppdrag.

Var lagras och hur skyddas personuppgifterna?

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att säkerställa att dina uppgifter inte går förlorade eller faller i händerna på obehöriga. Uppgifterna lagras lösenordsskyddade i säkra molntjänster.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Hur länge sparar Sveriges Hundföretagare uppgifterna?

Uppgifter sparas under din medlemstid samt därefter ytterligare 2år. Redovisningsuppgifter sparas i enlighet med gällande lagkrav för bokföring, skatter och avgifter.

Övriga registrerades uppgifter

Övriga uppgifter så som kontaktuppgifter sparas enbart så länge som de är nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Uppdatering av uppgifter sker löpande varvid äldre uppgifter gallras ut.

Hur delges samtycke?

Du godkänner vår integritetspolicy genom att använda vår webbplats, fylla i våra formulär, skicka e-post, ringa oss, göra en missnöjesanmälan eller på annat vis samverka med eller anlita oss.

Du kan när som helst begära utträde ur vårt register eller få insyn via utdrag av dina personuppgifter. Kontakta oss då på info@sverigeshundforetagare.se så hjälper vi dig gärna med det.

Informationen ovan kommer Sveriges Hundföretagare att se över löpande och anpassa till de behandlingar som bedöms nödvändiga för att tillhandahålla aktuell service och information mm.

Kontaktsida

Senast uppdaterad: 2019-03-04