Konsumentkontakt

Är du kund till någon av våra medlemmar och missnöjd med tjänsten du köpt?
Hör av dig till oss, vi vill gärna ta del av dina erfarenheter.

Som kund till en medlem i Sveriges Hundföretagare kan du känna dig trygg i att den du anlitar har adekvat utbildning, bred erfarenhet, driver företaget enligt god redovisningssed och arbetar efter de riktlinjer som krävs för att vara medlem i föreningen.

Om du, trots Sveriges Hundföretagares högt ställda krav och kontroller, skulle uppleva att ett anlitat företag inte lever upp till föreningens policy ser vi gärna att du kontaktar oss. Du kan vara anonym gentemot företagaren. Dock behöver vi som branschorganisation dina kontaktdetaljer för att utreda händelsen du anmäler.

Hur går det till?

Vid behov tar vi kontakt med dig för att få vidare information om händelsen du anmält, därefter kontaktar vi hundföretagaren för att ta del av hans/hennes upplevelse. Om vi finner att våra medlemsåtaganden eller vår etiska policy brutits vidtar vi åtgärder.

Vad gör vi inte?

Vi medlar inte i konflikter av personlig karaktär mellan kund och företagare. Vi är inte instansen som avgör om köpet ska reklameras och återbetalas.