Sveriges Hundföretagare

Jag är hundföretagare

Jag vill läsa mer om medlemsförmåner och hur jag blir medlem samt H-märker mitt företag.

Jag är hundägare

Jag vill läsa mer om vad H-märket är och hur Sveriges Hundföretagare kan hjälpa mig.

Hitta Hundföretagare

Jag vill hitta H-märkta Hundföretagare genom att söka på ort eller företagsnamn.


Sveriges Hundföretagare, en branschorganisation grundad år 1983.

Sveriges Hundföretagare enar hundföretagare med etiskt hundtänk, och hög kvalitet på sina tjänster och med modern och konstant uppdaterad kunskap inom hund.

Sveriges Hundföretagare grundade
H-märket
 – en officiell kvalitetsstämpel inom hundbranschen.

De hundföretagare som är H-märkta delar organisationens etiska värdegrund och filosofi.