Vill du bli hundföretagare?

Sveriges Hundföretagare är en branschorganisation som står för etiskt hundtänk, hög kvalitet och modern kunskap inom hund. Varje medlem ska ha en gedigen teoretisk och praktisk utbildning, specifikt anpassad för det yrke hen utövar.

YRKESUTBILDNING

För att kunna ansöka om medlemskap i Sveriges Hundföretagare behöver du kunna styrka att du har slutfört, med godkänt resultat, en utbildning med ett innehåll som överensstämmer med Sveriges Hundföretagares krav.

I dagsläget godkänner Sveriges Hundföretagare inte yrkesutbildningar inom vår bransch. En utbildning kan alltså inte bli H-märkt, men du kan ansöka om medlemskap efter en utbildning.

Vi förstår dock att det finns ett stort intresse från aspirerande hundföretagare att redan från början hitta rätt lärosäte. Därför har vi utformat ett antal råd som kommer göra att du lättare kan ta nästa steg mot att kunna ansöka om medlemskap hos Sveriges Hundföretagare.

ALLMÄNNA KRAV PÅ UTBILDNING

För att bli godkänd av Sveriges Hundföretagare måste du under utbildningen ha haft möjlighet att inhämta kunskap från minst två lärare. Kontrollera därför att utbildningen kommer ge dig möjlighet att lyssna till minst två personers kunskap och erfarenhet.

Alla utbildningens lärare ska ha dokumenterad spetskunskap i samtliga ämnen de lär ut. Hör dig för och läs på om dina kursledare innan du anmäler dig till en utbildning. De flesta utbildningsföretag har en sida på sin hemsida som beskriver lärarnas bakgrund.

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna förhållningssätt till hunden i den avsedda verksamheten. Utbildningen ska ha utförts på ett sätt som är i linje med föreningens dokument för Policy och Medlemsåtagande.

Om du planerar att erbjuda tjänster som kräver specialutbildning ska du även utbilda dig inom dessa. Våra medlemmar ska garantera att de har adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster de utför.

Varje ansökan prövas individuellt och du kan ha erhållit rätt kompetens på olika sätt. Utbildningen måste alltså inte nödvändigtvis vara ett färdigt ”paket”. Det är dock viktigt att all kompetens går att styrka skriftligt.

OMFATTNING

Varje yrkesgren har egna krav på utbildningens ämnen och omfattning. Du hittar dessa under respektive länk. Observera att vi kommer godkänna medlemmar enligt nya krav efter 2021-05-12, dessa finns överst på varje yrkessida.