Bli stödmedlem

Sympatiserar du med våra mål och vår vision? Vill du bidra konkret till vårt arbete?

 

STÖDMEDLEM

För en årlig avgift på 300 kr blir du stödmedlem i föreningen. Som stödmedlem erhåller du vårt nyhetsbrev och blir på så sätt regelbundet informerad om vårt arbete och utveckling. Däremot tar du inte del av företagsmedlemmarnas förmåner eller har rösträtt vid årsmötet.

Om du vill bli stödmedlem kontaktar du medlem@sverigeshundforetagare.se.

 

DONATION

Önskar du donera en engångssumma kan du göra det till postgironummer 46 96 49-8, skriv ”donation” och ditt namn i meddelandet.

 

VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL?

Sveriges hundföretagare är en ideell förening. Alla intäkter går till medlemsnytta i form av information till medlemmar och hundägare, samt medlemserbjudanden. Därutöver har vi kostnader som förekommer vid olika typer av aktiviteter så som administrativa kostnader, tryckkostnader samt mäss- och monteravgifter.

Kontakta oss på info@sverigeshundforetagare.se så berättar vi gärna mer.

 

Tusen tack för ditt intresse och stöd!