Bli stödmedlem

Sympatiserar du med våra mål och vår vision? Vill du bidra konkret till vårt arbete?

STÖDMEDLEM

För en årlig avgift på 300 kr blir du stödmedlem i föreningen. Som stödmedlem erhåller du vårt nyhetsbrev och blir på så sätt regelbundet informerad om vårat arbete och utveckling. Däremot tar du inte del av företagsmedlemmarnas förmåner eller har rösträtt vid årsmötet.

DONATION

Önskar du istället donera en engångssumma är gällande postgironummer: 46 96 49-8, önskar du så delge namn som meddelande.

VAD ANVÄNDS PENGARNA TILL?

Pengarna avlönar ingen, branchorganisationen bedrivs som det är idag ideellt av styrelsen. Intäkter går till utgifter så som administrativa kostnader, mäss- och monteravgifter när vi promotar vår sak, tryckkostnader, förmåner för våra medlemmar med mera.

Kontakta oss på info@sverigeshundforetagare.se så berättar vi gärna mer.

Tusen tack för ditt intresse och stöd!