Kontakt

Sveriges Hundföretagare
Organisationsnummer: 873202-2705
Aktuella adressuppgifter

Kontakta oss gärna för mer information eller om du har frågor:

Kontakt med styrelsen:
info@sverigeshundforetagare.se

Medlemskapsfrågor:
medlem@sverigeshundforetagare.se

Fakturor:
kassor@sverigeshundforetagare.se

Plusgiro nummer: 46 96 49-8
Observera att medlemsinbetalningar inte görs via PG eller Swish, utan som inloggad i systemet.