Försäkring

De flesta hundägare kommer förr eller senare att behöva uppsöka veterinär med sin hund. Det kan bli en mycket dyrbar historia, och i värsta fall avslutas med avlivning av hunden på grund av att ägaren inte har råd med nödvändig behandling.

Därför anser vi att hundar ska vara försäkrade! Trots att kostnaden för premien kan verka hög. Det finns inga subventioner i hundens försäkringsvärld, så premierna måste täcka alla kostnader hos de olika aktörerna. Premiebeloppen varierar med ras, och många bolag erbjuder rabatter i olika form. Att ha hund kostar dock, försäkringskostnaden är en viktig utgift för din hunds välfärd skull.

Varierade villkor

En hundförsäkring kan bestå av dels en veterinärvårdsförsäkring, rehab och en livförsäkring. De finns flera bolag som erbjuder dessa försäkring till mycket varierande villkor. Det är svårt att få en total överblick och dessutom sker förändringar tämligen ofta i villkoren. Så ta god tid på dig när du väljer försäkring! Uppfödare har avtal med de olika bolagen, och intressant för dig som köpare är den så kallade dolda-fel-försäkringen. Information om detta ska lämnas av uppfödaren i samband med att köpehandlingar undertecknas. Det är mycket viktigt att sådan försäkring finns och gäller, eftersom bolagen gör undantag i ersättningen för s k dolda fel!

Försäkringens olika delar

Veterinärvårdsförsäkring täcker vård och åtgärder hos veterinär och djursjukhus. De finns många undantag, till exempel när det gäller olika raser och olika sjukdomar/behandlingar. Dessa undantag framgår av respektive bolags dokumentation och hemsidor. Alla har relativt höga självrisker, oftast en fast plus en rörlig del. Hos en del bolag trappas ersättningsbeloppet ner när hunden blir äldre.

Livförsäkring kan tecknas i de flesta fall. Ersättning betalas i regel ut vid dödsfall på grund av sjukdom, olycksfall och även för bortsprungen/försvunnen/stulen hund. Det är vanligt att ersättningsbeloppet sänks med stigande ålder hos hunden. Livbeloppet motsvarar ofta marknadsvärdet (oftast lika med inköpspris). Det kan höjas vartefter hunden meriteras inom tävlingar, prov och avel.

Jämför försäkringar

Jämför gärna försäkringspremie mot villkor. Konsumenternas.se har gjort det enkelt, klicka här!