Hundförare i Avancerat Specialsök

Undrar du vad orden betyder? Läs föreningens Ordlista

För att kunna ansöka om medlemskap som Hundförare i Avancerat Specialsök i Sveriges Hundföretagare behöver du kunna styrka att du:

Slutfört, med godkänt resultat, utbildning till Hundförare i Avancerat Specialsök med ett innehåll som överensstämmer med Sveriges Hundföretagares krav.

Du ska även inneha registrerat företag med F-skattsedel alternativt vara anställd i företag med F-skattsedel.

Observera att du som individ blir medlem, medan företaget i sin tur blir H-märkt.

Företag med flera anställda:

För att företaget ska bli H-märkt för en yrkeskategori måste det finnas minst en person i ansvarsposition som är fullvärdig medlem i Sveriges Hundföretagare inom yrkeskategorin. De som har fullständig utbildning tar ansvar för att ev. övriga anställda i det H-märkta företaget ur alla avseenden agerar i enlighet med Sveriges Hundföretagares policy och representerar våra värderingar.

Krav på dokumenterad kompetens för att bli godkänd Hundförare i Avancerat Specialsök i Sveriges Hundföretagare

För att bli godkänd av Sveriges Hundföretagare måste du under utbildningen ha haft möjlighet att inhämta kunskap från minst två lärare. Alla utbildningens lärare ska ha dokumenterad särskild kompetens i samtliga ämnen de lär ut.

Totalt ska din utbildning innefatta:

 • Minst 120 lärarledda timmar.
 • Varav minst 24 timmar (20 % av minimum) då läraren har kunnat se när eleven arbetar praktiskt i flera olika, relevanta situationer. På plats och/eller i realtid.
 • Minst 40 timmar självständigt hemarbete som innefattar sök och spår, även i realistiska miljöer som coachats av lärare på distans.
 • Godkända skriftliga hemarbeten.
 • Ha uppnått kriterier för godkänd teoretisk- och praktisk kunskap.

Ämnen som ska ingå:

 • Tillämpad beteendeanalys, inlärningsteori
 • Etologi
 • Hundspråk
 • Djurskyddslagstiftningen
 • Första hjälpen för hund
 • Smittspridning och smittskydd
 • Samverkan över yrkeskategorier/kårer
 • Professionellt kundbemötande
 • Professionellt företagande
 • Träningsplanering
 • Preparatkunskap
 • Förbereda flera sorters spår och sök
 • Genomföra flera sorters spår och sök, inklusive
 • Presentation
 • Detektion
 • Diskrimination
 • Identifikation
 • Dokumentation
 • Anpassad belöningsteknik
 • Träning för sök och spår
 • Miljöträning inför sök och spår
 • Föraransvar

Övrigt som ska uppfyllas

* Medlemmen garanterar tillräcklig utbildning hos förare och hund inom de måldofter som företaget erbjuder. I de fall då företag erbjuder sök eller spår efter dofter som kan peka på att ett brott har begåtts ska alltid gällande lagar och riktlinjer från myndigheter följas. Se till exempel Narkotikafri Skola (länk: https://www.narkotikafriskola.se/vad-vi-gor/radgivning/narkotikahundar/ )

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna förhållningssätt till hunden i den avsedda verksamheten. Utbildningen ska ha utförts på ett sätt som är i linje med föreningens dokument för Policy och Medlemsåtagande.

Varje ansökan prövas individuellt och du kan ha erhållit rätt kompetens på olika sätt. Det är dock viktigt att all kompetens går att styrka skriftligt.

Förbered din ansökan
Läs mer här: Så blir du medlem