Medlemmar kan ge förslag på önskade förändringar i föreningen. Vill du skriva en motion till årsmötet följer du mallen nedan och skickar sedan motionen till carro@sverigeshundforetagare.se senast 14 dagar innan årsmötet. 

  1. Rubrik
  2. Bakgrund och motivering till förslaget.
  3. Avsluta med ett tydlig, konkret förslag som årsmötet kan besluta kring. Använd att-satser:
    ”Därför föreslår jag/vi
    … att xxxxx
    … att xxxxx”
  4. Skriv under motionen.