Nosperspektivet Hund och Landskapsarkitektur

Nosperspektivet Hund och Landskapsarkitektur 

Kursverksamhet inom hundträning; hundägarcoaching och andra aktiviteter som exempelvis föreläsningar; privatträning och läger för hundägare och hundintresserade. Även försäljningav hundrelaterade varor. Utöver detta bedriver företaget gestaltnings-och projekteringsrelaterade uppdrag inomlandskapsarkitektur.

Företag Nosperspektivet Hund och Landskapsarkitektur 

Organisationsnummer 8905024900

 Typ 

Telefon 0702-925899 

Kategorier  Hundinstruktör 

   

Underkategorier  Hundinstruktör 

 

Adresser

Skeglinge 605, 241 93 Eslöv