Västkustens Hundtjänst AB

Västkustens Hundtjänst AB 

Jag som jobbar på Västkustens Hundtjänst heter Linda Andersson och är utbildad grundskollärare år 1-7 och Skolhundspedagog. 

Stella; som är en Australian Cobberdog är utbildad Besökshund och Skolhund. 

Stella har utfört godkänt lämplighetstest för barn under 13 år. Vi som hundteam har en praktisk och teoretisk examen i utbildning för hundunderstödd pedagogik och kan därmed arbeta med barn; ungdomar och vuxna.

Utbildningen ger oss även licens för Läshund samt Fadderhundens koncept. 

Vi har visat prov på Svenska Terapihundskolans samt Föreningen för Sociala Tjänstehundars krav i både praktik och teori inom hundunderstödd pedagogik. 

Företag Västkustens Hundtjänst AB 

Organisationsnummer 5568253461

 Typ 

Telefon 0707870562 

Kategorier  Sociala tjänstehundar 

 

Underkategorier  Sociala tjänstehundar 

 

Adresser

Sörkroken 4, 47162 Höviksnäs