Medlemsförmåner

Pris: 700kr

Medlemskap kostar 300 kr/år samt H-märkningspremie på 500 kr per år.

Kvalitetsstämpel

Som medlem kan du visa att en extern part har bedömt och godkänt din kompetens och ditt etiska åtagande.

Som medlem i Sveriges Hundföretagare får du ett personligt behörighetsbevis, i form av en digital yrkeslegitimation. Här finns ett foto av innehavaren samt ett datum som visar att beviset är aktuellt.

Du ansvarar för att alltid visa upp behörighetsbeviset vid alla möten med kunder och att ha det synligt på din hemsida.

En medlem som missköter sig kan få sitt medlemskap och därmed sitt behörighetsbevis indraget.

Branschkollegor

Ett brett nätverk av kompetenta kollegor vilket innebär goda möjligheter att remittera branschöverskridande.

Gemensamt Facebook-grupp med anslutna kollegor.

Aktiviteter för vidareutbildning och erfarenhetsutbyte.

Synlighet

Som medlem är du sökbar på SHF:s hemsida
På hemsidan kan du ha en egen företagssida, eller ha en länk till din egen hemsida
På SHF:s hemsida kan man hitta de kurser du erbjuder

  • Alla H-märkta är sökbara på hemsida, inklusive direkt länk till egen hemsida.
  • Alla Företagssidor indexeras av Google
  • Lista dina kurser med hjälp av DinKurs

Rabatter och försäkringar

  • Olycksfallsförsäkring i samband med yrkesutövande.
  • Förmånliga erbjudanden på vissa tjänster och produkter.

Inflytande

  • En stark organisation kan driva opinionsbildning och mediefrågor på ett sätt som kan vara svårt för en enskild medlem.
  • Sveriges Hundföretagare är remissinstans för hundfrågor inom Jordbruksverket. Tillsammans har vi möjlighet att påverka i stort!

Vi arbetar ständigt för att ta fram fler medlemsförmåner som gagnar alla anslutna. Har du önskemål? Idéer? Kontakter?