Hunddagis och Hundpensionat

Gäller från 2021-05-12

Observera att Hunddagis och Hundpensionat har samma utbildningskrav, men vid ansökan ska du ange om du söker för en eller båda. Utgå från den verksamhet du driver. Detta för att våra kunder ska kunna hitta rätt på ett enkelt och smidigt sätt.

För att kunna ansöka om medlemskap som Hunddagis och/eller Hundpensionat i Sveriges Hundföretagare behöver du kunna styrka att du:

Slutfört, med godkänt resultat, Hunddagis- och/eller Hundpensionatsutbildning med ett innehåll som överensstämmer med Sveriges Hundföretagares krav.

Du ska även inneha registrerat företag med F-skattsedel alternativt vara anställd i företag med F-skattsedel.

Observera att du som individ blir medlem, medan företaget i sin tur blir H-märkt.

Företag med flera anställda:

För att företaget ska bli H-märkt för en yrkeskategori måste det finnas minst en person i ansvarsposition som är fullvärdig medlem i Sveriges Hundföretagare inom yrkeskategorin.

De som har fullständig utbildning tar ansvar för att ev. övriga anställda i det H-märkta företaget ur alla avseenden agerar i enlighet med Sveriges Hundföretagares policy och representerar våra värderingar.

Krav på dokumenterad kompetens för att bli godkänd som Hunddagis och/eller Hundpensionat i Sveriges Hundföretagare

För att vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste du under utbildningen ha haft möjlighet att inhämta kunskap från minst två lärare. Alla utbildningens lärare ska ha dokumenterad särskild kompetens i samtliga ämnen de lär ut.

Totalt ska din utbildning innefatta:

 • Minst 75 lärarledda timmar
 • Varav minst ca. 20 % lärarhandlett praktiskt arbete med läraren på plats
 • Minst 200 timmar praktik på plats hos hundpensionat eller hunddagis
 • Godkända skriftliga hemarbeten
 • Ha uppnått kriterier för godkänd teoretisk- och praktisk kunskap

Jordbruksverkets krav på teoretiskt innehåll i utbildning är:

 • Etologi
 • Problembeteenden
 • Fysiologiska behov, inklusive rörelsebehov
 • Social och fysisk miljö
 • Stress hos hund
 • Smittskydd
 • Tillsyn och skötsel av hundar
 • Hundsjukvård
 • Djurskyddslagstiftningen
 • Raskunskap och Avelsrelaterade problem

Sveriges Hundföretagare har dessutom följande krav:

 • Tillämpad beteendeanalys, inlärningsteori
 • Hundspråk
 • Berikning och aktivering
 • Optimera miljön för dagis eller pensionat
 • Samspel och hantering av hundar i grupp
 • Acklimatisering till ny miljö / Inskolning
 • Samverkan över yrkeskategorier/kårer
 • Första hjälpen för hund
 • Journalföring
 • Professionellt kundbemötande
 • Professionellt företagande

Övrigt som ska uppfyllas

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna förhållningssätt till hunden i den avsedda verksamheten. Utbildningen ska ha utförts på ett sätt som är i linje med föreningens dokument för Policy och Medlemsåtagande.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Varje ansökan prövas individuellt och du kan ha erhållit rätt kompetens på olika sätt. Det är dock viktigt att all kompetens går att styrka skriftligt.

Gällande tillstånd för verksamhet med djur enligt Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs.Förbered din ansökan
För att din ansökan ska bli godkänd så fort som möjligt är det bra om du underlättar vårt arbete genom att fylla i den här checklistan (PDF). På så vis ser vi enkelt vilket diplom/kursintyg/underskrift som garanterar att du har rätt utbildning inom respektive område. Du kan också använda checklistan för att själv se om du är redo för att ansöka.

Nedan hittar du en länk till nedladdning av PDF för den här yrkeskategorin. Du kan fylla i den på det sätt som är mest bekvämt för dig. Vi föreslår:

 1.  Att fylla i den digitalt är smidigt om du har ett program som tillåter det. Google Chrome erbjuder ett sådant program gratis (https://smallpdf.com/). Observera att PDFen dock inte är gjord för att vara redigerbar, du skriver “ovanpå” vårt dokument.
 2. Skriv ut PDFen och fyll i bladen för hand. Det här rekommenderas om du samlar underskrifter från flera olika utbildare. När du sedan ska skicka listan till oss scannar du den, eller fotar av den.

Checklista för hunddagis och hundpensionat