Hundfrisör

Gäller från 2021-05-12

En hundfrisör kan tvätta, klippa och/eller trimma hundars päls. Hundfrisörer erbjuder ofta även hjälp med annan skötsel, till exempel kloklippning.

Undrar du vad orden betyder? Läs föreningens Ordlista

För att kunna ansöka om medlemskap som Hundfrisör i Sveriges Hundföretagare behöver du kunna styrka att du:

Slutfört, med godkänt resultat, Hundfrisörutbildning med ett innehåll som överensstämmer med Sveriges Hundföretagares krav.

Du ska även inneha registrerat företag med F-skattsedel alternativt vara anställd i företag med F-skattsedel.

Observera att du som individ blir medlem, medan företaget i sin tur blir H-märkt.

Företag med flera anställda:

För att företaget ska bli H-märkt för en yrkeskategori måste det finnas minst en person i ansvarsposition som är fullvärdig medlem i Sveriges Hundföretagare inom yrkeskategorin.

De som har fullständig utbildning tar ansvar för att ev. övriga anställda i det H-märkta företaget ur alla avseenden agerar i enlighet med Sveriges Hundföretagares policy och representerar våra värderingar.

Krav på dokumenterad kompetens för att bli godkänd Hundfrisör i Sveriges Hundföretagare

För att vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste du under utbildningen ha haft möjlighet att inhämta kunskap från minst två lärare. Alla utbildningens lärare ska ha dokumenterad särskild kompetens i samtliga ämnen de lär ut.

Totalt ska din utbildning innefatta:

 • Minst 110 lärarledda timmar
 • Varav minst ca. 40 % lärarhandlett praktiskt arbete med läraren på plats
 • Godkänt hemarbete med minst 30 hundar, där samtliga pälstyper är representerade Sveriges Hundföretagare rekommenderar att eleven filmat sin behandling ifall feedback sker på distans, då handlaget med hunden är av största vikt.
 • Godkända skriftliga hemarbeten
 • Ha uppnått kriterier för godkänd teoretisk- och praktisk kunskap

Ämnen som ska ingå:

 • Applicerad beteendeanalys, inlärningsteori
 • Etologi
 • Hundspråk
 • Raskunskap
 • Djurskyddslagstiftningen
 • Hanteringsträning
 • Att förebygga stress i salongen
 • Stressymptom och åtgärder
 • Yttre anatomi (inklusive rörelseapparat, hud och päls)
 • Hundfrisörens utrustning och rutiner
 • Lämplig teknik vid klipp/trim, bad och fön av olika raser
 • Vanliga rasspecifika och moderna frisyrer
 • Första hjälpen för hund
 • Smittspridning och smittskydd
 • Samverkan över yrkeskategorier/kårer
 • Professionellt kundbemötande
 • Professionellt företagande

Övrigt som ska uppfyllas

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna förhållningssätt till hunden i den avsedda verksamheten. Utbildningen ska ha utförts på ett sätt som är i linje med föreningens dokument för Policy och Medlemsåtagande.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Varje ansökan prövas individuellt och du kan ha erhållit rätt kompetens på olika sätt. Det är dock viktigt att all kompetens går att styrka skriftligt.Förbered din ansökan
För att din ansökan ska bli godkänd så fort som möjligt är det bra om du underlättar vårt arbete genom att fylla i den här checklistan (PDF). På så vis ser vi enkelt vilket diplom/kursintyg/underskrift som garanterar att du har rätt utbildning inom respektive område. Du kan också använda checklistan för att själv se om du är redo för att ansöka.

Nedan hittar du en länk till nedladdning av PDF för den här yrkeskategorin. Du kan fylla i den på det sätt som är mest bekvämt för dig. Vi föreslår:

 1.  Att fylla i den digitalt är smidigt om du har ett program som tillåter det. Google Chrome erbjuder ett sådant program gratis (https://smallpdf.com/). Observera att PDFen dock inte är gjord för att vara redigerbar, du skriver “ovanpå” vårt dokument.
 2. Skriv ut PDFen och fyll i bladen för hand. Det här rekommenderas om du samlar underskrifter från flera olika utbildare. När du sedan ska skicka listan till oss scannar du den, eller fotar av den.

Checklista för hundfrisör