Hundpsykolog / Hundbeteendeutredare

Gäller från 2021-05-12

En hundpsykolog/hundbeteendeutredare arbetar med de beteenden som anses problematiska för hunden och/eller ägaren. Tillsammans med ägaren och hunden försöker Hundpsykologen hitta orsaker och långsiktiga lösningar.

Undrar du vad orden betyder? Läs föreningens Ordlista

För att kunna ansöka om medlemskap som Hundpsykolog i Sveriges Hundföretagare behöver du kunna styrka att du: 

Slutfört, med godkänt resultat, Hundpsykologutbildning med ett innehåll som överensstämmer med Sveriges Hundföretagares krav. 

Du ska även inneha registrerat företag med F-skattsedel alternativt vara anställd i företag med F-skattsedel. 

Observera att du som individ blir medlem, medan företaget i sin tur blir H-märkt. 

Företag med flera anställda: 

För att företaget ska bli H-märkt för en yrkeskategori måste det finnas minst en person i ansvarsposition som är fullvärdig medlem i Sveriges Hundföretagare inom yrkeskategorin. 

De som har fullständig utbildning tar ansvar för att ev. övriga anställda i det H-märkta företaget ur alla avseenden agerar i enlighet med Sveriges Hundföretagares policy och representerar våra värderingar. 

Krav på dokumenterad kompetens för att bli godkänd Hundpsykolog i Sveriges Hundföretagare 

För att vara godkänd av Sveriges Hundföretagare måste du under utbildningen ha haft möjlighet att inhämta kunskap från minst två lärare. Alla utbildningens lärare ska ha dokumenterad särskild kompetens i samtliga ämnen de lär ut.  

Totalt ska din utbildning innefatta: 

 • Minst 140 lärarledda timmar  
  Totalt 270 timmar inklusive hundinstruktörsutbildning 
 • Varav minst ca. 20 % lärarhandlett praktiskt arbete med läraren på plats 
 • Minst 20 timmar praktikt hemarbete med fall inom olika problemområden, coachade av lärare på distans 
 • Godkända skriftliga hemarbeten 
 • Ha uppnått kriterier för godkänd teoretisk- och praktisk kunskap 
 • Som hundpsykolog behöver du även vara godkänd hundinstruktör eller ha motsvarande kunskaper.
  De ämnen som återkommer ska ha fördjupats i hundpsykologutbildningen 
   

Ämnen som ska ingå: 

 • Applicerad beteendeanalys, inlärningsteori 
 • Etologi 
 • Raskunskap 
 • Antrozoologi 
 • Fysiologins påverkan på beteende 
 • Genetikens påverkan på beteende 
 • Näringslära 
 • Orsaker och åtgärder för problembeteenden 
 • Utrednings- och intervjumetodik 
 • Upplägg av behandlingsplaner 
 • Coaching av människor 
 • Uppföljning och utvärdering av åtgärder 
 • Riskanalys och personlig säkerhet 
 • Samverkan över yrkeskategorier/kårer 
 • Journalföring 

Övrigt som ska uppfyllas 

Utbildningen ska bygga på modern forskning och lära ut moderna förhållningssätt till hunden i den avsedda verksamheten. Utbildningen ska ha utförts på ett sätt som är i linje med föreningens dokument för Policy och Medlemsåtagande. 

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför. 

Varje ansökan prövas individuellt och du kan ha erhållit rätt kompetens på olika sätt. Det är dock viktigt att all kompetens går att styrka skriftligt. 

Se även: Så blir du medlem