På egen tass

Vi jobbar uteslutande med moderna; effektiva metoder som anpassas till hundens och dess människas förutsättningar och behov. Träningen utgår alltid från positiv förstärkning för att hunden ska motiveras och stärkas i både den utvecklande träningen men också kunna ge positiva ringar på vattnet i livet i övrigt. Mitt mål är att skräddarsy träningsupplägget för att…

Hundantaget

Beteendeutredningar; friskvård; kurser och utbildningar – för ett hundliv i harmoni med fokus på samspel; kommunikation och relation. Hundantaget erbjuder narkotikahundar och sociala tjänstehundar på konsultbasis.