Just Dog It!

Mikael Becker Event är bla.ett event bolag, Med verksamhet som är registrerade under bolagsverket:att bedriva redovisningsbyrå, hålla hundkurser, Hundcoach, Zoobutik och rehabiliteringsträning för hundar, anordna pr- evenemang,producera och driva tv- program, konstnärlig verksamhet,samt köpa och sälja värdepapper och kapitalförvaltning samt bedriva förvaltning av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet. Mitt företag som ligger i ovannämda…