1594 Digital_föreläsning_om_Proprioception_med_Pirre_111021.pdf