Hundmassör

För att kunna ansöka om medlemskap som Hundmassör i Sveriges Hundföretagare behöver du:

Slutfört, med godkänt resultat, hundmassörutbildning som bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i Sveriges Hundföretagares dokument om Policy och Medlemsåtagande.

Utbildningen ska pågå under minst sex månader fördelat på minimum sex lärarledda tillfällen, samt dokumenterade hemarbeten som redovisas enskilt och i grupp.

Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför.

Registrerat företag med f-skattsedel alternativt anställd i företag m F-skatt.

Totalt ska utbildningen innefatta:

  • Minst 100 lärarledda timmar
  • Minst 50 timmar praktiskt arbete som omfattar minst 20 hundar
  • Ett praktiskt och ett teoretiskt prov som ska vara godkänt av utbildningsanordnaren.

Ämnen som ska ingå:

  • Anatomi
  • Ortopedi
  • Neurologi
  • Massage
  • Stretching
  • Fysträning