Hundx

Vi på Hundx jobbar med att stärka hunden positivt och bygga en bra relation mellan dig och din hund.Positiv förstärkning gör hunden glad; trygg och ni kan lättare bygga ert samarbete.Vi på Hundx väljer att lyckas genom positiv träning.