Vilda Hildas HundVilla

Hos oss på Vilda Hildas HundVilla får hunden vistas i hemlik miljö de dagar och tider du som ägare inte har möjlighet att tillgodose de behov hunden har. Med kunskap; optimism och flexibilitet skapar vi tillsammans en tillvaro som erbjuder vad hunden behöver utifrån ras; ålder och personlighet. Verksamheten arbetar utifrån djurskyddslagen och grundläggande bestämmelser…