Yster hund

Verksamhet med terapihundar/social tjänstehund Individuella möten och grupper med terapihundsteam. Hundkurser med positiv förstärkning/klickerträning.