K9-Specialsök AB

K9 – Specialsök arbeta främst drogförebyggande åtgärder. Detta gör vi genom att med hund; söka i kundens fastighet efter drogklassade preparat. Uppdragsgivare är i första hand skolor; företag; föreningar och behandlingshem som värnar om en drogfri miljö. Företaget ägna sig också åt utbildning av hundar och deras förare i olika hundsporter som specialsök; Nose work; spår;…