Hundamigos

Målet med verksamheten är att sprida och utveckla kunskap; kommunikation; samarbete och glädje mellan människa och hund; både i tränings- och vardagssyfte. Jag strävar helhjärtat efter att tillgodose behov; kunskap och förutsättningar utifrån den enskildes nivå. Jag erbjuder evenemang; kurser; privatträning och beteendeutredningar.  Verksam i Göteborg; Västra Götaland.