Sekretessvillkor

Sveriges Hundföretagare, (orgnr: 873202-2705) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Sveriges Hundföretagare behandlar personuppgifter i form av:

 • Medlemsuppgifter:
  För- och efternamn
  Medlemsnummer
  Företagsnamn och organisationsnummer
  Adress
  Telefonnummer
  Epost och profil-epost
  Profilbild
 • Underlag för ansökan:
  CV
  Diplom
  Kursintyg
  Referenser
 • Inkommande skrivelser från och rörande enskilda medlemmar
 • Underlag vid kvalitetskontroll
 • Bilder på vårt instagram och facebook

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Sveriges hundföretagare behandlar personuppgifter för att kunna administrera föreningens aktiviteter så som medlemsansökan, kvalitetskontroll, medlemsmöten och fortbildningar. Uppgifterna används även när vi kommunicerar med er medlemmarna exempelvis via nyhetsbrev, notiser eller kallelser samt när vi hanterar medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner så som medlemsavgifter och H-märkningsavgift.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:

 • Ansökan om medlemskap
 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Utfärdandet av H-märket
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningsverksamhet
 • Marknadsföring av medlemmars företag
 • Kvalitetskontroll
 • Missnöjesärende
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kontakt med medlem
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Hur får vi tag på uppgifterna

Sveriges hundföretagare behandlar och sparar endast personuppgifter ni har försett oss med genom ansökan av medlemskap, inskickade skrivelser eller missnöjesärende från tredje part.

Vi tar inte in uppgifter ifrån tredje part, de personuppgifter vi behandlar gällande dig har du försett oss med. Vi kan komma att kontakta referenser vid bearbetningen av din ansökan, det rör sig då om referenspersoner du själv angett i sin ansökan. Uppgifter kan inkomma ifrån tredje i form av missnöjesärenden.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Sveriges hundföretagare delar endast dina personuppgifter med tredje part då det föreligger rättsliga åtgärder eller du brutit mot våra avtalsvillkor. Myndigheter som skatteverket, polismyndigheter, kronofogdemyndigheter och tillsynsmyndigheter kan då kräva att vi lämnar ut dina uppgifter.

Personuppgifter kan också i enstaka fall behövas delas med tredje part, tillexempel vid missnöjesanmälan. I detta fall kommer du informeras tydligt om vilka uppgifter som delats och varför.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

I och med medlemskapet i Sveriges hundföretagare ingår du ett avtal med föreningen som innebär att vi har laglig rätt att lagra nödvändiga personuppgifter under medlemstiden.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Sveriges hundföretagare lagrar medlemsuppgifter under den totala medlemskapsperioden och därefter i två år. Obetalda medlemmars uppgifter lagras i 2 år. Bokföringsunderlag lagras i 7 år enligt bokföringslagen. Mailkorrespondens sparas som längst i 1 år och raderas årligen efter årsmötet efter att den tillträdande styrelsen genomfört en bedömning om ändamålet med personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med uppgifterna av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas. Mailkorrespondens som vidarebefordrats till styrelsemedlemmars mailkonton raderas efter årsmötet oberoende om styrelsemedlemmen sitter kvar i styrelsen eller ej. Bilder på vårat instagram- och facebookkonto sparas till och med 1/1 år 3000.

Hur lagras dina personuppgifter?

Dina personuppgifter lagras i vårt IT-system samt i lösenordskyddad molntjänst.

Hur delger du samtycke till sekretesspolicyn?

När du använder vår hemsida, skickar frågor via vårt webformulär eller när du ansöker om medlemskap i Sveriges Hundföretagare samtycker du till vår sekretesspolicy.

Vilka rättigheter har du?

Du som medlem har rätt att få ett registerutdrag avseende dina personuppgifter. Sveriges hundföretagare förser dig gärna med kopior av personuppgifter som eventuellt må finnas utöver de uppgifter du själv lagt in på din företagssida. Kontakta styrelsen så hjälper vi dig gärna.

Du har även rätt att bli raderad ur vårt register i och med att du avslutar ditt medlemskap. Du har också rätt att dra in ditt samtycke men bör vara medveten om att det avslutar ditt medlemskap hos oss då vi inte kan fullfölja vårt uppdrag gentemot dig.

Du har även rätt att inge missnöje gällande Sveriges Hundföretagares hantering av dina personuppgifter till Datainspektionen www.datainspektionen.se.

Om du vill veta mer

Vid frågor berörande föreningens personuppgiftsbehandling kontaktar du styrelsen på info@sverigeshundforetagare.se

Detta dokument revideras löpande. Senaste revision 25/5 2018