Hundx

Vi på Hundx jobbar med att stärka hunden positivt och bygga en bra relation mellan dig och din hund.Positiv förstärkning gör hunden glad; trygg och ni kan lättare bygga ert samarbete.Vi på Hundx väljer att lyckas genom positiv träning.

Tassa Tillsammans AB

Tassa Tillsammans genom livet! Jag vill att varje hund och människa ska få leva sida vid sida genom livet i en relation som bygger på kärlek. Mitt namn är Therése och jag är diplomerad hundinstruktör och tror på att använda positiva träningsmetoder där vi hjälper hunden att lyckas och förstärker de beteenden vi vill se…