LIMA steg 2: Antecedentarrangemang


För att få ett diplom på att du genomgått och förstått detta webinar behöver du svara på några frågor.
Alla frågor måste besvaras. Endast ett av svarsalternativen är rätt för varje fråga.

 

Detta är en testfråga. Man kan ha både bilder och ”rik text” här.

1. Svar ett. Detta är inte rätt.

2. Svar 2. Detta är rätt.

3. Svar 3. Detta är inte rätt.

Detta är fråga 2. Den har bara två svar.

1. Svar 1 - rätt svar.

2. Svar 2 - fel svar.

Sista frågan.

1. Svar 1 (fel)

2. Svar 2 (fel)

3. Svar 3 (rätt)