Kooperativet Beateberg

Kooperativet Beateberg 

Kooperativet Beateberg är ett socialt arbetskooperativ. Vi har bildat en ekonomisk förening och äger företaget gemensamt. Många av oss som jobbar här är med i styrelsen och är med och fattar viktiga beslut.

Många av oss klarar inte – av olika anledningar – av tempot och hetsen på den öppna arbetsmarknaden. Tillsammans är vi dock starka!
Vi sköter verksamheten gemensamt och arbetar med det vi är intresserade av; nämligen hundar; trädgård och att driva ett företag. Vårt och hundarnas mående går i första hand och alla gör sitt bästa efter egen förmåga för att det ska fungera.

Vi driver Beatebergs hunddagis som ligger i Kviberg i Göteborg. Vi jobbar med hundarna på ett mjukt sätt och med mycket beröm; godis och kärlek. För oss är det viktigt att hundarna passar bra ihop och trivs med varandra.

Företag Kooperativet Beateberg 

Organisationsnummer 7696013353

 Typ 

Telefon 031-48 10 00 

Kategorier  Hunddagis 

   

Underkategorier  Hunddagis 

 

Adresser

Fänriksgatan 20, 41522 Göteborg