Historik

IMMI

Sveriges Hundföretagare, som från början hette IMMI, bildades på 80-talet av en grupp hundpsykologer som Anders Hallgren utbildade. Förkortningen stod initialt för ”Instruktörer Med Mjuk Ideologi” och bytte senare betydelse till ”Individanpassade Metoder – Motiverande Instruktörer”.

SHF historik hund

När föreningen startade var de vanligaste metoderna för hundträning baserade på obehag och bestraffning. Föreningens syfte var att bana väg för modernare metoder – belöningsbaserad träning. Det var till stor del Anders Hallgren och IMMI som med driv och engagemang, la grunden till den etiska träning som finns i Sverige idag.

Ombildning

År 2016 omformades föreningen och bytte samtidigt namn till Sveriges Hundföretagare. Förändringen innebar bland annat att föreningens målgrupp för medlemskap utvidgades och inkluderade många fler yrkesgrupper inom hundbranschen.

Vi kommer fortsätta utvecklas så länge föreningen finns. Är du intresserad av att vara en del av vårt arbete? Bli medlem och engagera dig. Har du frågor kan du kontakta oss.