Leg. Hundsjukgymnast

För att kunna ansöka om medlemskap som Leg. Hundsjukgymnast i Sveriges Hundföretagare behöver du:< Slutfört, med godkänt resultat, en utbildning till legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast samt vara godkänd av Jordbruksverket för arbete inom djurens hälso- och sjukvård. Som av Jordbruksverket godkänd djursjukgymnast/fysioterapeut arbetar du endast utifrån vetenskaplig evidens och beprövad erfarenhet. Bedriva din verksamhet så att den bygger på att etik och policy överensstämmer med de krav som framgår i Sveriges Hundföretagares dokument om Policy och Medlemsåtagande. Med godkänd utbildning och medlemskap i Sveriges Hundföretagare garanterar du att du alltid har de adekvata påbyggnadsutbildningar för samtliga av de tjänster du utför. Registrerat företag med f-skattsedel alternativt anställd i företag med f-skatt.