Västkustens Hundtjänst AB

Jag som jobbar på Västkustens Hundtjänst heter Linda Andersson och är utbildad grundskollärare år 1-7 och Skolhundspedagog.  Stella; som är en Australian Cobberdog är utbildad Besökshund och Skolhund.  Stella har utfört godkänt lämplighetstest för barn under 13 år. Vi som hundteam har en praktisk och teoretisk examen i utbildning för hundunderstödd pedagogik och kan därmed…